Skip navigation

Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler hos Ehrmann.no

Ehrmann om personvern

Ehrmann tar personvern på alvor og er opptatt av å ivareta sikkerheten til dine personopplysninger. Derfor følger vi strengt alle lover om personvern og datasikkerhet på alle våre nettsider. Hvilken informasjon som blir lagret, og hvordan vi behandler informasjonen kan du lese her.

Ansvarlig:

EHRMANN AG
Hauptstraße 19
87770 Oberschönegg
Tlf:: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-post: dataprotection(at)ehrmann.com

 

Rettslig grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Der Ehrmann har mottatt samtykke fra den personopplysningen gjelder er rettslig grunnlag for behandlingen personvernforordningen (GDPR) Art. 6 (1) a).

Personvern forordningens Art. 6 (1) b) gir rettslig grunnlag der behandling av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse.

Etter Personvernforordningen Art 6 (1) c) er behandlingen lovlig dersom den er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.

Personvernforordningens Art. 6 (1) f) gir rettslig grunnlag der behandlingen er nødvendig for å beskytte selskapets eller en tredjeparts interesser, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn.

Innsamling av annen data som ikke kan kobles til personer For å forbedre vår nettside innhenter og lagrer vi informasjon uten at den kan kobles til personer. Informasjonen er normalt innhentet og lagret så snart en fil er forespurt fra vår nettside.

Datalagringen består blant annet av følgende informasjon:

  • siden hvorfra nettsiden eller filen ble forespurt,
  • filnavnet og hvor lenge filen var aktivert,
  • tid og dato for forespørselen,
  • datamengden som ble overført,
  • tilgangsstatus (om filen ble overført, eventuelt om den ikke ble funnet, etc.),
  • antall besøk,
  • IP-adresse,
  • nettleserens versjon og type,
  • informasjon om operativsystem og det installerte oppløsningssettet.

Informasjonen blir evaluert og benyttet for interne statistiske formål, og for den tekniske administrasjonen av nettstedet; Informasjonen blir ikke formidlet til tredjeparter, dette gjelder også deler av informasjonen. Anonym informasjon blir lagret separat fra personopplysninger. Dette siker at informasjonen ikke kan knyttes til personopplysninger, og det skal ikke være mulig å forbinde informasjonen til en bestemt person.

Personopplysninger

Det er kun ved samtykke at personopplysninger lagres av Ehrmann. I forbindelse med registering, forespørsel, produktklager, undersøkelser eller liknende lagres følgende personopplysninger: tittel, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Følgende personopplysninger blir lagret ved påmelding til vårt nyhetsbrev: navn og e-postadresse.

Personopplysninger som du selv oppgir (tittel, navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer) lagrer vi i henhold til gjeldene lovgiving. Personopplysningene blir ikke oppbevart eller behandlet i større utstrekning enn det som er nødvendig for formålet med opplysningene. Dine personopplysninger blir behandlet med konfidensialitet, og opplysningene blir ikke solgt til tredjeparter, eller markedsført på noen som helst måte.

Bruk av personopplysninger

Uten ditt spesifikke samtykke blir dine personopplysninger kun brukt til å besvare dine spørsmål, håndtere dine bestillinger osv. For levering av dine bestillinger må vi imidlertid formidle din adresse til tjenesteleverandør. Tjenesteleverandørene er pålagt å behandle dine personopplysninger konfidensielt og kan kun bruke opplysningene til leveringsformålet. Dine betalingsopplysninger sendes videre til den tildelte banken med formål om å behandle betalinger. Personopplysninger formidles ikke til tredjeparter med annet formål.

Utover dette er vi i enkelte tilfeller pålagt å gi personopplysninger til offentlige myndigheter. Dette gjelder dersom myndighetene skriftlig ber om utlevering av personopplysninger med hjemmel i lov, eller har en rettslig kjennelse.

Vi bruker ikke personopplysninger som har blitt lagret gjennom reklame, markedsføring eller spørreundersøkelser uten ditt samtykke. Ved bestilling av vårt nyhetsbrev samtykker du automatisk til bruk av ditt navn og din e-post adresse for våre reklameformål. Du kan når som helst tilbakekalle ditt samtykke ved å sende e-post til: info(at)ehrmann.de eller ved å si opp abonnementet.

Barn

Vi ber om at barn under 16 år ikke overfører personopplysninger til Ehrmanns nettsted uten samtykke fra foresett eller ansvarlig voksen. Ehrmann anbefaler at alle foresatte og ansvarlige voksne lærer sine barn sikker og ansvarlig bruk av personopplysninger på internett. Ehrmann vil ikke under noen omstendighet med bevissthet lagre, bruke, eller uten samtykke, videreformidle barns personopplysninger til tredjeparter.

Google Analytics

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler gjennom Google Analytics, et analyseverktøy fra Google Inc. (Google). Etter ekomloven § 2-7b (Lov om elektronisk informasjon) er Ehrmann pålagt å informere brukere av vår nettside om bruk av informasjonskapsler. Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene som informasjonskapslene samler inn, er ikke tillatt med mindre bruker er informert om, og har samtykke til, hvilke opplysninger som kan behandles, hva formålet med denne behandlingen er, og hvem som behandler opplysningene.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/ tekstfiler plassert i din datamaskin, for å analysere hvordan brukere bruker nettsiden. Informasjon generert av informasjonskapselen blir overført til og lagret av Google på servere i USA.

Dersom IP-anonymisering blir aktivert på denne nettsiden, vil din IP-adresse bli avskåret av Google innenfor området til den Europeiske Union eller i andre stater medlem av det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS). Kun i unntakstilfeller blir hele IP-adressen først overført til Googles server i USA og avskåret der. IP-anonymisering er aktivert på denne nettsiden. På oppdrag for innehaver av denne nettsiden vil Google bruke informasjonen med formål om å evaluere bruken av nettstedet, utarbeide rapporter om nettsideaktivitet, og tilby andre tjenester knyttet til nettsideaktivitet og internettbruk. IP-adressen som blir overført til Google Analytics vil ikke bli knyttet til andre data hentet fra din IP-adresse.

Du kan forhindre Google sin bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser, vi gjør deg likevel oppmerksom på at dette kan påvirke funksjonaliteten til nettsiden. Du kan også forhindre sporing fra Google Analytics i fremtiden ved å laste ned og installere Google Analytics nettlesertillegg for bortvelging: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en Det blir ved bortvelging av Google Analytics plassert en informasjonskapsel som forhindrer fremtidig registrering av din data ved besøk på denne nettsiden. Mer informasjon om brukervilkår og personvern finner du på: www.google.com/analytics/terms/de.html og www.google.de/intl/de/policies/. Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at Google Analytics på denne nettsiden har blitt utvidet med «anonymizeIp» for å sikre anonym registrering av IP-adresser.

Sikkerhet

Ehrmann tar oppgaven med å beskytte dine personopplysninger på alvor. Vi beskytter dine personopplysninger mot tap, forfalsking, ødeleggelse og uautorisert tilgang eller formidling.

Dine rettigheter

Med forbehold om visse lovbestemte unntak har du rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi har lagret om deg. Videre har du rett til å be oss om å rette opp personopplysninger om deg som kan være feil, og be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger.

Du har også rett til dataportabilitet, som medfører du har rett til å få utlevert personopplysningene dine og lagre disse på en privat enhet til videre personlig bruk. Dette medfører også at du har rett til å be om at personopplysningene flyttes, kopieres eller overføres fra en virksomhet til en annen.

På forespørsel vil vi slette dine personopplysninger lagret hos oss, med mindre vi har et rettslig grunnlag for videreføring av behandlingen.

Mener du at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har skrevet her, eller på andre måter er i strid med personvernlovgivingen, kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynet sine nettsider: www.datatilsynet.no.

Ehrmann er behandlingsansvarlig, som betyr at vi er ansvarlig for hvordan dine personopplysninger behandles og at dine rettigheter ivaretas. Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter kan du når som helst, uten kostnad, kontakte Ehrmann.no sin behandlingsansvarlig, og kreve innsyn, korrigere informasjon som er feil, eller be om at informasjonen slettes. Vi besvarer gledelig dine spørsmål om hvordan vi innhenter, lagrer og bruker dine personopplysninger. Du kan kontakte oss gjennom:

Personvernombud Peter Weigel

EHRMANN AG
Hauptstraße 19
87770 Oberschönegg
Phone: +49 8333 301-0
Fax: +49 8333 301-310
E-Mail: dataprotection(at)ehrmann.com

Sist oppdatert (22.03.2019)