Skip navigation

Imprint

EHRMANN SE
A.-Ehrmann-Straße 2
DE-87770 Oberschönegg

Telefon: +49 8333 301-0
Faks: +49 8333 301-310

E-post: info(at)ehrmann.de
Internett: www.ehrmann.de
Representanter i styrelsen: Christian Ehrmann, Johannes Schmid, Heiko Modell, Jürgen Taubert
Aksjeselskapets sete: Oberschönegg (Tyskland)
Registerdomstol: Amtsgericht Memmingen (tingretten i Memmingen)
Registernummer: HRB 3239
MVA-nummer iht. paragraf 27a
Mva. loven: DE 811249984

Realisering:
Plan.net Technology GmbH
Brienner Str. 45a-d
80333 München
Telefon: +49 89 89 2050 30
www.plan-net.com

RETTSLIG INFORMASJON

Online innhold i tilbudet

All informasjon på denne nettsiden er allmenn informasjon og ikke bindende. Vi frasier oss alt ansvar for at denne informasjon er aktuell, riktig og fullstendig og vi tar heller ikke ansvar for kvaliteten på den informasjon som vi gir. Krav om erstatning som gjelder materiell eller ideell skade som kan oppstå ved at den informasjon som vi gir, bruker eller ikke bruker resp. ved å feilaktig eller ufullstendig informasjon brukes er prinsipielt utelukket, så vidt det ikke er spørsmål om livsfarlig skade, personskade eller helseskade eller om at Ehrmann AG har agert med forsettlig eller grov uaktsomhet. For alle tilbud gjelder at de blir gitt uten noen form av garantier og at de ikke er bindende. Ehrmann AG forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, komplettere eller fjerne deler av sidene eller andre sider, samt å legge ned nettsiden for en viss tid, eller helt og holdent, til en hver tid.

Lenker til andre nettsider

På Ehrmann-nettsiden finnes det lenker til andre nettsider. Vi forklarer uttrykkelig, at vi ikke har noen kontroll over utformingen og innholdet på disse sidene, og at vi derfor ikke nødvendigvis godkjenner innholdet på disse nettsidene. Disse lenkene er kun “levende” (dynamiske) henvisninger. Dersom vi på Ehrmann AG merker at et konkret tilbud som vi lenker til fører til et sivil- eller strafferettslig ansvar, kommer vi til å fjerne dette tilbudet, så vidt det er teknisk mulig og rimelig.

Opphavsrett

Det er tillatt å laste ned eller skrive ut enkelte tekster, grafiske fremstillinger og bilder på vår nettside for personlig, resp. privat bruk. Men det er ikke tillatt, verken helt eller delvis, å reprodusere, distribuere, sende (på elektronisk måte eller annen måte), modifisere, publisere eller bruke denne nettsidens resp. tekster, grafiske fremstillinger eller bilder som beskyttes av opphavsretten for offentlige eller kommersielle formål, uten skriftlig godkjenning.

Laste ned informasjon, filer og program

Den som driver nettsiden frasier seg alt ansvar for skader eller følgeskader som oppstår gjennom eller som følge av bruk av den programvaren, den informasjon og de filer eller program som tilbys, respektivt som gis, dette gjelder spesielt for skader pga. Bristende funksjonalitet eller virus i filer eller program som kan lastes ned på nettsiden. Men dette gjelder ikke om det er spørsmål om livsfarlig skade, personskade eller helseskade eller om Ehrmann AG eller dennes representerende agent eller ombud har agert med forsettlig eller grov uaktsomhet. Dessverre er spredning av informasjon på Internett, med tanke på privathet og sikkerhet aldri 100 % sikkert. Derfor frasier vi oss alt ansvar for skader eller følgeskader som du kan ha gjennom avbrudd, manipulering eller misbruk av informasjon som blir spredt på Internett.